26.6. 19:00

Bohemian restaurant 

Husova 160, Praha 1